Penyoke (EN) / Pennek (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: 
Historic forms: 
Penneuk 1377 (Gover, 1948) Penyoke 1630 (Gover, 1948) Penyoke 1842 (tenement)(CRO, TA/107, 1842) Penyoke 1884 (farm)(Symons, 1884) Penyoke 1948 (CRO, P107/2/77, 1948)