Killaworgey (EN) / Kilworgi (KW)

Type: 
Hundred: 
Elements: 

kil

Meaning: 
nook, back, ridge

Gworgi

This refers to the name of a person: 
name
Elements notes: 
<kil> 'nook, back, ridge' + <Gworgi> personal name
Historic forms: 
Kylworge c1320 (Gover, 1948) Kylworga 1457 (Gover, 1948) Kelleworge 1591 (Gover, 1948) Killeworgie 1840 (*CRO, STA/693c/38, 1840) Higher Killaworgy 1884 (farm) (Symons, 1884) Lower Killaworgy 1884 (farm) (Symons, 1884) Higher Killaworgey 1888 (OS, 1888) Lower Killaworgey 1888 (OS, 1888) Corn Mill 1888 (OS, 1888) Higher Killaworgey 1907 (OS, 1907) Lower Killaworgey 1907 (OS, 1907) Corn Mill 1907 (OS, 1907) Higher Killaworgey Farm 2015 (CC Mapping, 2015) Killaworgey Farm 2015 (CC Mapping, 2015) Killaworgey Mill 2015 (CC Mapping, 2015)