Selevan -

English Cornish Type Parish Elements Link
St Levan Pluw Selevan Civil Parish St Levan pluw (parish)
Selevan
Read more
St Levan Selevan Settlement St Levan Selevan Read more