Gwedhenek -

English Cornish Type Parish Elements Link
Padstow Lannwedhenek Settlement Padstow lann (enclosure)
Gwedhenek
Read more
Trennick Trewedhenek Settlement St Clement Gwedhenek
tre (farmstead)
Read more
Trewennack Trewedhenek Settlement Wendron tre (farmstead)
Gwedhenek
Read more
Trewennack Trewedhenek Settlement Wendron tre (farmstead)
Gwedhenek
Read more