Kuggar (EN) / Koger (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: