Breage (churchtown) (EN) / Eglosbrek (KW)

Type: 
Parish: 
Hundred: 
Notes: 
Name restricted to the churchtown.
Elements: 

Brek

This refers to the name of a person: 
name

eglos

Meaning: 
church
Elements notes: 
<eglos> 'church' + <Brek> hanow personal ~ personal name
Historic forms: 
Egglosbrec c1140, c1170 (C13). Eglosbrek 1181. Eglospenbro 1207. Eglospenbroc 1219. Sancte Breace 1264. Eglospenbro 1284, 1302. Sancte Breace 1291. Sancte Bryace 1342. Sancte Breace de Penbro 1356. Eglosbrek 1380. Seyntbreke 1495. Eglos Breake c1520. Breke 1522. Breag 1602. Breague 1786.