Boscawen (EN) / Bosskawen (KW)

Type: 
Hundred: 
Elements: 

bos

Meaning: 
dwelling

skawen

Meaning: 
elder tree
Elements notes: 
<bos> 'dwelling' + skawen 'elder tree'
Historic forms: 
Boscauan 1333, Boskawen 1386.